Evropske univerzitetske igre u Beogradu 2020. godine Srbija organizuje na osnovu licence Evropske univerzitetske sportske asocijacije – EUSA, krovne organizacije univerzitetskog sporta u Evropi.

Osnovana u novembru 1999. godine u Beču (Austrija), EUSA je na  svom početku brojala 25 članova osnivača, a danas nju čine čak 46 članica.

Registrovana u Cirihu (Švajcarska), sa sedištem u Ljubljani (Slovenija), glavni zadatak EUSA je da vodi računa i razvija komunikaciju između nacionalnih federacija, da koordinira takmičenjima, konferencijama, sportskim događajima i drugim aktivnostima; da ohrabruje i podržava promociju etike, fer-pleja, rodnu ravnopravnost i dobro upravljanje u sportu podjednako kao i obrazovanje studenata kroz sport; da kroz čitavu Evropu distrubuira ideje univerzitetskog sporta i to u bliskoj saradnji sa Međunarodnom univerzitetskom sportskom federeacijom (FISU) i ostalim evropskim organizacijama i institucijama.

Ponosni smo na naše sportske aktivnosti, ali i na edukativne programe i projekte društvene odgovornosti kojima obuhvatama teme kao što su jednake mogućnosti za sve, dualno obrazovanje, zaštita i antidoping.

Od 2001. godine, EUSA organizuje evropska univerzitetska prvenstva, kojima su danas domaćin različiti gradovi širom Evrope. Sa dva šampionata koja su organizovana u košarci i odbojci 2001. godine, program evropskih univerzitetskih šampionata je narastao i u 2019. godini je brojao čak 21 sport, kroz koji se takmičilo ukupno 5.242 učesnika.

Prve Evropske univerzitetske igre održane su u Kordobi 2012. godine, učestvovalo je 2.574 sportista koji su se takmičili u 10 sportova. Od tada, Evropske univerzitetske igre se održavaju svake druge godine, a poslednje izdanje održano je u portugalskom gradu Koimbri 2018. godine gde se 4.027 učesnika takmičilo u 13 sportova.

Evropske univerzitetske igre u Beogradu 2020. godine biće pete po redu sa učešćem od preko 5.000 takmičara u čak 21 sportskoj disciplini.