Generalna skupština Evropske ascocijacije univerzitetskog sporta održana je bila u portugalskom gradu Aveiru u petak 27. septembra. Portugalska asocijacija univerzitetskog sporta i Univerzitet Aveiro zaslužni su za besprekornu organizaciju događaja.

Predsednik EUSA Adam Roček pozdravio je sve učesnike, a to je u ime organizatora učinio predsednik FADU Daniel Monteiro. Specijalni pozdravni govor održao je i predsednik svetske organizacije univerzitetskog sporta (FISU), Oleg Maticin koji je pohvalio EUSA na postignućima i čestitao organizaciji na dve decenije postojanja.

Predstavnici partnerskih organizacija takođe su se obratili učesnicima, a među njima su bili zamenik sekretara Azijske federacije univerzitetskog sporta, gospodin Žen Šen, Kristijan Hinterberger ispred Evropskog fer-plej pokreta, i predsednik Evropske nevladine sportske organizacije Stefan Berg.

Član izvršnog odbora EUSA Bruno Barakosa predsedavao je skupštinom i upoznao je članove skupštine i goste sa agendom. EUSA članovi su potom potvrdili predložene izmene Statuta i internih propisa u cilju povećanja reprezentativnosti i stabilnosti organizacije, kao i da se omogući i promoviše učešće oba pola u organima EUSA, da se jasnije definišu prava i obaveze članova i da se ojača pravni okvir EUSA operacija.

Usled otkaza člana Izvršnog komiteta, Jerg Forster iz Nemačke izabran je za novog člana komiteta do kraja trenutnog mandata.  Događaj je zaključen prezentacijom narednog događaja koji će se održati narednog oktobra u Jerevanu. Predsednik Jermenskog univerzitetskog sportskog saveza Hovhanes Gabriejlan pozvao je sve na izbornu generalnu skupštinu 2020. godine.