Karate je jedini sport čiji su počeci usko vezani za univerzitetski sport, jer je prvi karate klub u Srbiji osnovan 1963. godine pri univerzitetskom džudo podsavezu. Na osnivačkoj skupštini odlučeno je da prvi karate klub u zemlji dobije naziv Univerzitetski karate klub.

Tri godine kasnije održan je prvi šampionat Srbije u salu karate kluba Partizan, na stadionu JNA u Beogradu. Karate savez Jugoslavije u godini Evropskih univerzitetskih igara proslaviće pedeset godina poslovanja.