Organizacija jednog sportskog događaja je dug i intenzivan posao koji iziskuje posvećenost i predan rad. Događaji poput Evropskih univerzitetskih igara traže da u timu imate ljude sa ogromnim iskustvom u organizaciji, jer preko 6000 sportista i preko 20 sportskih događaja se neće ugostiti i koordinisati sami.

Kao i organizacija, slika koju događaj ostavlja u zajednici ono je što će se pamtiti. U osnovi te slike i čitavog brendinga je logo i Evropska univerzitetska sportska asocijacija svake godine trudi se da nagradi onaj koji vi procenite da je najbolji.

Može se reći da je ove godine najuzbudljivija konkurencija, usled istorijskog broja takmičenja održanih širom Evrope, jer se čak 17 vizuelnih rešenja “nadmeće” za titulu najboljeg.

Nadamo se da ste već glasali i time podržali onaj logo za koji smatrate da je najbolji, ako niste, onda to možete uraditi preko ovog linka.

Evropske univerzitetske igre koje se od 2012. Godine organizuje nemaju konkurenciju, jer su u godinama kada se održavaju one jedini EUSA događaj tog leta. Međutim, ovo je sjajna prilika da se
podsetimo sjajnih grafičkih rešenja koji će ostati upamćeni u istroriji univerzitetskog sporta.