Sedamnaestog decembra u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu održan je jednodnevni sastanak Komisije za organizaciju rektorske konferencije tokom petih Evropskih univerzitetskih igara u Beogradu.

Komisija je sastavljena od šest članova, po tri sa strane EUG 2020 i EUSA. U njoj su rektora Beogradskog univerziteta, Ivanka Popović, predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Srbije, Dejan Madić i rukovodilac akademskog sektora, Miloš Obradović. Sa strane EUSA članovi Komisije su Milan Žvan, član izvršnog komiteta i predsedavajući obrazovne komisije, Mozes Sekelji, član obrazovne komisije i generalni sekretar univerzitetskog sportskog saveza Mađarske, kao i Sara Rozman, menadžer razvoja i obrazovanja, odnosno, sekretar komisije za obrazovanje.

Sastanku Komisije prisustovali su i Anita Dobre, zamenik direktora EUG 2020, Dragan Atanasov, operativni direktor, odnosno, dva predstavnika akademskog sektora, Tatjana Matijević i Petar Blagojević.

Sastankom je predsedavala rektorka Popović, a članovi komisije diskutovali su o nekoliko aspekata vezanih za samu konferenciju, kao i o organizacionim i obrazovnim delovima događaja. Definisana je i privremena agenda konferencije koja će se održati od 11. do 13. jula 2020. godine kao deo projekta petih Evropskih univerzitetskih igara.