Pripreme za organizaciju 5. Evropskih univerzitetskih igara su u punom jeku, ali ono što je još važnije je da sve aktivnosti teku po planu i u predviđenim rokovima. Iako je do početka Igara ostalo tačno 269 dana veliki deo posla u pripremi ovog, za Beograd i Srbiju veoma značajnog događaja, je već urađen.

Nakon nedavnog sastanka najužeg rukovodstva Preduzeća EUG 2020 d.o.o. sa delegacijom EUSA u Sloveniji, gde je analizaran dosadašnji rad i precizirani naredni koraci, organizacioni tim 5. Evropskih univerzitetskih igara održao je sa satanak sa 19 koordinatora iz 15 nacionalnioh granskih sportskih saveza čiji će sportovi biti zastupljeni na Igrama koje će se od 12. do. 25. jula naredne godine održati u našem glavnom gradu.

Sastanak je održan u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, a tom prilikom predstavnicima saveza prezentovano je šta je sve urađeno u procesu organizacije 5. Evropskih univerzitetskih igara i način na koji je Preduzeće EUG 2020 d.o.o. isplaniralo da uz logističku pomoć saveza organizuje sama takmičenja.

Prisutnima se najpre obratio Predrag Jušković, direktor Preduzeća EUG 2020 d.o.o. koji je izrazio veliku zahvalnost predstavnicima nacionalnih granskih sportskih saveza na dosadašnjoj saradnji uz uverenje da će uz partnerski odnos koji uspostavljen ovo biti najbolje organizovana takmičenja u istoriji evropskih univerzitetskih igara.

Učesnicima ovog sastanka obratio se i Dragan Atanasov, projekt menadžer, koji je još jednom potvrdio da pripreme teku planu, da svi izveštaju predstavnika EUSA govore u prilog tome, i predstavnicima grasnkih sportskih saveza poželeo uspešan nastavak saradnje.

Rukovodioci svih 11 sektora iz organizacione strukture prezentovali su segmente svoje organizacije, načine rada i planirane aktivnosti u narednom periodu sa željom da se sa nacionalnim granskim sportskim savezima uspostavi što je moguće bolja integracija u cilju što efikasnijeg zajedničkog funkcionisanja u toku pripreme i trajanja Igara.