Orijentiring je sport u kome takmičari moraju, koristeći kartu i kompas, da za najkraće vreme pronađu određeni broj kontrolnih tačaka na zadatom terenu. Da stvar bude komplikovanija, to moraju da učine redosledom kojim je nacrtano na karti.

Sve karte koje se koriste za takmičenja, moraju biti izrađene po ISOM standardima koje propisuje Međunarodna orijentiring federacija i postoje stručnjaci koji su posebno obučeni za njihovu izradu.

Beograd i okolina imaju preko 30 terena za orijentiring koji su po ISOM standardima i verujemo da će za EUG biti izabrana najizazovnija.

EUG2020 Bilten 1 – Orijentiring Takmičenje