Evropska asocijacija univerzitetskog sporta dočekala je petočlanu komisiju preduzeća Evropskih univerzitetskih igara tokom čije posete su bili organizovani sastanci u sklopu priprema Evropskih univerzitetskih igara naredne godine.

Manje od 300 dana ostalo je do početka EUG 2020 i cilj sastanka bio je izveštaj o napredku načinjen u različitim sektorima organizacionog odbora. Tim povodom, delegaciju iz Beograda sačinjavali su generalni direktor preduzeća EUG 2020 Predrag Jušković, zamenica generalnog direktora Anita Dobre, menadžer projekta Dragan Atanasov, rukovodilac za sport Ana Todorić i rukovodilac sektora objekti Akim Komnenić.

Ispred EUSA na sastanku su prisustvovali član izvršnog komiteta Milan Žvan, generalni sekretar EUSA Matjaž Pečovnik, sportski direktor EUSA Besim Aliti, menadžer EUSA za projekte i komunikaciju Andrej Pišl, menadžer EUSA za edukaciju i razvoj Sara Rožman, zamenik sportskog menadžera Lijam Smit i oficir za komunikaciju Fabio De Dominicis.

Sastanak se ticao generalnog napretka organizacionog komiteta, diskutovano je o aktivnostima, strukturi, zaposlenima i budžetu, kao i o vođenju projekta. Pažnja se zatim usmerila ka organizovanju edukativnih aktivnost u toku EUG naredne godine, ali i o objektima u kojima će se igre održavati.

Nakon prvog dela sastanka, delegacija je imala priliku da poseti EUSA kancelariju, da bi, nakon obilaska grada i ručka, komunikacija bila nastavljena u pravcu strategije za medije i komunikaciju EUG i aktivnostima u cilju regrutacije potrebnog broja volontera.

Na kraju predstavnici srpske delegacije održali su prezentaciju o sportskom menadžmentu, uz diskusiju oko datuma odigravanja sportova, objekata u kojima bi se takmičenja održavala, broj timova, ali i o logistici EUG čime je zaključena poseta.

Da podsetimo, Beograd će biti domaćin preko 5000 učesnika koji će se takmičiti u 21 sportu na petim Evropskim univerzitetskim igrama koje se održavaju od 12 do 25 jula naredne godine.