Usluge organizovanja ceremonije otvaranja i ceremonije zatvaranja 5. Evropskih univerzitetskih igara 2020

 – Poziv za podnošenje ponuda

 – Konkursna dokumentacija