Informacija za prijavljene timove i učesnike EUI

Univerzitetski timovi (nominovani od strane njihovih NUSA) koji su odobreni i oni koji su na listi čekanja a koji žele da traže povraćaj uplaćenog depozita/EUSA kotizacije/OC kotizacije mogu to učiniti slanjem popunjenog EUSA Zahteva do 30. juna 2020. godine. Ukoliko Zahtev ne bude poslat na mejl adresu registrations@eusa.eu do navedenog roka, univerzitetski timovi (kao i NUSA General Coordination) smatraće se odobrenim učesnicima ili onima na listi čekanja za učešće u Igrama 2021. godine. U ovom slučaju, nakon 30. juna 2020., naknade se ne vraćaju.

Univerzitetski timovi koji su već odobreni od strane EUSA-e kao učesnici EUI2020 i koji žele da učestvuju u događaju 2021., treba takođe da budu odobreni uz saglasnost svojih Nacionalnih saveza. EUSA će smatrati da se svaka NUSA slaže sa trenutno odobrenim timovima i njihovim učestvovanjem 2021., osim ukoliko NUSA-e ne dostave Zahtev za zamenu univerziteta na mejl adresu EUSA-e registrations@eusa.eu  do 30. juna 2020.

Nakon isteka roka za povraćaj uplata i zamenu univerziteta, NUSA-ma će biti dostavljena lista univerziteta njihovih zemalja koji su tražili povraćaj naknada. NUSA-e će imati mogućnost zamene prijavom novih timova i uplatom depozita pre zvaničnog ponovnog otvaranja Registracije učesnika.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na: registrations@eusa.eu ili info@eug2020.eu