Beogradski Univerzitet sa statusom državnog univerziteta broji oko 100.000 studenata u okviru 31 fakulteta čija organizacija je podeljenja u četiri grupe:

 1. DRUŠTVENO – HUMANISTIČKE NAUKE

(Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Pravoslavno- bogoslovski fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, Fakultet sportskog i fizičkog vaspitanja,                     Filozofski fakultet  i Filološki fakultet)

 1. MEDICINSKE NAUKE

(Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Farmaceutski faklutet)

 1. PRIRODNO – MATEMATIČKE NAUKE

(Biloški fakultet, Geografski fakultet, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Fizički fakultet, Hemijski fakultet)

 1. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE NAUKE

(Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet,        Mašinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Rudarsko – geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Tehnološko – metalurški fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Šumarski fakultet)

U sklopu Univerziteta nalazi se i 11 naučnih instituta, kao i 13 centara.

Istorijat beogradskog Univerziteta

Studiranje na Beogradskom Univerzitetu znači studiranje u najvećoj i najstarijoj obrazovnoj ustanovi u Srbiji. Još od samog osnivanja Univerzitet je prolazio kroz česte promene.

Čuveni srpski prosvetitelj, Dositej Obradović važi za osnivača Univerziteta u Beogradu. On je osnovao „Veliku školu” 1808. godine koja je prerasla u Beogradski univerzitet – najznačajniju akademsku ustanovu u Kraljevini Jugoslaviji, ali takođe i prepoznatljivu instituciju širom Evrope.

Tokom Drugog svetskog rata, Univerzitet je nekoliko godina bio zatvoren zbog okupacije nemačke vojske, da bi nakon oslobođenja, ponovo počeo sa radom.

Došlo je do ubrzanog rasta broja studenata, ali i do razvoja novih odeljenja.   Glavna zgrada Univerziteta, čuvena kao Kapetan Mišino zdanje je poklon jednog od bogatijih ljudi toga vremena, kapetana Miše Anastasijevića. On je svesrdno ulagao u prosvetu, smatrajući da imućni treba da pomažu narodu u sticanju obrazovanja i da je to put kojim narod treba da ide ne bi li se uzdigao.

Zgrada današnjeg rektorata Univerziteta u Beogradu izgrađena je 1863. godine, da bi 1979. godine bila proglašena spomenikom kulture od izuzetnog značaja.          Do danas je ostala jedna od najlepših zgrada u Beogradu.

Današnja slika Univerziteta

Univerzitet u Beogradu sprovodi akademske i stručne studije koje su usaglašene sa pravilima Bolonjske deklaracije. U okviru akademskih studija postoje:

 • osnovne akademske studije
 • master akademske studije
 • specijalističke studije
 • doktorat

Od 2012. godine, Univerzitet u Beogradu  rangira se i na Šangajskoj listi od 1000 najprestižnijih svetskih univerziteta.  Na najnovijoj listi iz 2018. godine, beogradski Univerzitet nalazi se na poziciji od 301. –  400. mesta.

Današnji rukovodstvo i stručnu službu čine:

 • rektorka dr. Ivanka POPOVIĆ
 • prorektor za nastvu dr. Petar BULAT
 • prorektor za međunarodnu saradnju prof dr. Nenad ZRNIĆ
 • prorektor za finansije dr. Gordana ILIĆ – POPOV
 • prorektor za nauku prof dr. Petar MARIN
 • generalni sekretar Slavica KAPETANOVIĆ
 • student prorektor Danilo POTPARIĆ

Studentski život posebno dolazi do izražaja kroz aktivnosti studentskih organizacija na fakultetima, raznim stručnim usavršavanjima, seminarima, projektima, sportskim manifestacijama. Studentski parlament pomaže studentima u borbi za njihova prava i izražavanju mišljenja o važnim studedntskim pitanjima. Organizovanje brojnih seminara, radionica koje okupljaju studente iz regiona predstavlja dobru priliku za razmenu iskustava, unapređenje znanja u brojnim oblastima i druženje sa kolegama.

Na Beogradskom Univerzitetu je moguće pohađati programe na engleskom i francuskom jeziku. Pored toga, stranim studentima koji dođu u Beograd na školovanje omogućeni su kursevi srpskog jezika, upoznavanje grada i srpske kulture.