Međunarodna studentska sportska konferencija održana je od 10. do 14. decembra na Zlatiboru.

Cilj konferencije bio je da okupi studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz regiona radi umrežavanja, podsticanja međunarodnog volonterizma, razmene iskustava i dobijanja novih informacija od stručnjaka iz branše.

Ovogodišnju predavači bili su su prof. dr Duško Ilić, prof. dr Goran Nešić, dr Snežana Lakićević, Darija Tankosić, Ana Dimitrijević, Strahinja Stojković, Andrija Gerić, prof. dr Zoran Savić i drugi.

Neke od predstavljenih tema bile su ,,Evropski programi za razvoj sporta”, ,,Preduzetništvo u sportu”, ,,Kako investitoru predstaviti sportski projekat”, ,,Analitika i dijagnostika u sportu”, ,,Elitni sport – demistifikacija faktora uspeha”…

Jedna od tema na konferenciji bila je i prezentacija petih Evropskih univerzitetskih igara, koje će se od 12. do 25. jula naredne godine održati u Beogradu.

Rukovodilac akademskog sektora EUG2020, Miloš Obradović, predstavio je studentima na koji način se organizacioni tim priprema za najveći projekat u Srbiji naredne godine, koji će okupiti oko 6.500 studenata iz cele Evrope, kao i 2.300 volontera i 150 rektora.

Studenti su bili izuzetno zainteresovani za projekat EUG 2020, a neki su se prijavili za volontiranje tokom same konferencije.

Na konferenciji učestvovali su sledeći fakulteti iz regiona:

– Kineziološki fakultet u Zagrebu;

– Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani;

– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta – Banja Luka;

– Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu;

– Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu;

– Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu;

– Fakultet sporta iz Mostara.